Cégvezetők kézikönyve

Adózási és munkaügyi segédlet

 

Kiadványunk segítségével könnyedén informálódhat az új szocho. mértékéről, mely 2018. január 1-től hatályos, vagy a szintén január 1-jén életbe lépő új Art. (2017.CL.tv. az adózás rendjéről) rendelkezéseit is nyomon követheti. A Cégvezetők Kézikönyvének összeállításakor különös figyelmet fordítottunk az érthető nyelvezetre, hiszen célunk, hogy mindenki számára könnyen olvasható, értelmezhető, értékes segítséget nyújtsunk! A mindennapokban is használható gyakorlati praktikákkal kiegészített átfogó képet kívánunk nyújtani vállalkozása számára, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjon a napjainkban oly gyorsan változó gazdasági, üzleti környezethez, az év közben és minden év végén rendre változó jogszabályokhoz.

Segítséget kínálunk azoknak, akik cégalapításon gondolkoznak. Részletesen bemutatjuk a különböző cégformákat, kitérünk a vállalkozás indításával kapcsolatos kérdésekre, illetve a gazdálkodási forma váltás lehetőségeire. Rendszerbe gyűjtjük a különböző cégformák jellemzőit és egy összehasonlító táblázatban összegezzük. Ezzel a módszerrel még egyszerűbben átláthatóvá válik a megelőző alfejezetekben elhangzott információ, könnyebb megérthetőséget biztosítva az olvasónak.

Segítségünkkel átláthatóbbá válnak a jogszabályok, akár van cégének könyvelője, akár egyedül intézi vállalkozása pénzügyeit. Egy könyvelő – pláne, ha több cég könyveléséért is felelős – a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldást keresi, nem mindig áll módjában az adott vállalkozás profiljának, stílusának leginkább megfelelő eljárással dolgozni. Kiadványunk részletesen kitér a különböző adózási formákra az egyéni vállalkozók lehetőségeitől az átalányadózáson át a kisvállalati adóig. Részletes leírást talál az adószám jelentőségéről, az egyes adózási módokról, mentességekről, lehetőségekről. Ezúttal is egy összefoglaló táblázattal zárjuk a lehetőségek összehasonlítását.

Szintén fontos kérdés, hogy a cégvezető, a tulajdonos, a tagok és az alkalmazottak milyen jogviszonyban állhatnak, és az adott jogviszony milyen közteherfizetést von maga után. Külön, részletesen elemezzük a munkaviszonyt és a benne rejlő lehetőségeket, hiszen az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) sokkal inkább diszpozitív (megengedő), mint elődje. Természetesen tartalmaz kógens szabályokat is (melyektől nem lehet eltérni), de több helyen egyoldalúan/relatív diszpozitív (csak a munkavállaló javára lehet eltérni), vagy kétoldalúan/abszolút diszpozitív (munkavállaló javára és hátrányára egyaránt el lehet térni). Legtöbb esetben csak a kötelező minimumokat határozza meg, így a munkáltatónak – a megadott kötelezettségek mellett – sokkal tágabb lehetőségei vannak az alkalmazás területén, pl.: kisgyermekes-, fiatalkorú-, nyugdíjas munkavállalók alkalmazása. Ezeket az eseteket a különböző jogszabályok a vállalkozásra vonatkozó kedvezményekkel is támogatják (korhoz kötött kedvezmény, családi járulékkedvezmény stb.), melyekre szintén részletesen kitérünk, akárcsak a fizetendő közterhekre.

Elemezzük a vállalkozás által igényelhető támogatásokat, legyen szó az Európai Uniós forrásokról, vagy az állam nyújtotta lehetőségekről. Szót ejtünk a támogatási kérelem benyújtásának, és elbírálásának módjáról, és a lehetséges kizáró okokról. Segítségünkkel részletes betekintést nyerhet a projekt megvalósításának folyamatába. Informálódhat az ún. mérföldkövek fontosságáról, de a kifizetés igénylésének folyamatáról, vagy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről is.

Kiadványunk segítségével széles körben tájékozódhat, legyen szó induló, vagy meglévő vállalkozásról. Frissítheti és bővítheti a jogszabályokkal és a velük járó kötelezettségekkel és lehetőségekkel kapcsolatos ismereteit. Tájékozódhat az aktualitásokról, változásokról, pályázatokról. Mi nyomon követjük Ön helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő változásokat és rendszerezett, érthető formában közöljük. Figyelemmel kísérjük az új lehetőségeket és mindezekkel az új és hasznos információkkal folyamatosan frissítjük, naprakészen tartjuk kiadványunkat. Segítségünkkel könnyedén el fog igazodni a bonyolult és folyamatosan változó jogi környezetben, az egymásnak ellentmondó információk között. Célunk az egyértelmű és érthető segítségnyújtás, bármely vállalkozás számára!