Cégvezetők kézikönyve

Adózási és munkaügyi segédlet

 

Kiadványunk segítségével könnyedén informálódhat az új szocho. mértékéről, mely 2018. január 1-től hatályos, vagy a szintén január 1-jén életbe lépő új Art. (2017.CL.tv. az adózás rendjéről) rendelkezéseit is nyomon követheti. A Cégvezetők Kézikönyvének összeállításakor különös figyelmet fordítottunk az érthető nyelvezetre, hiszen célunk, hogy mindenki számára könnyen olvasható, értelmezhető, értékes segítséget nyújtsunk! A mindennapokban is használható gyakorlati praktikákkal kiegészített átfogó képet kívánunk nyújtani vállalkozása számára, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjon a napjainkban oly gyorsan változó gazdasági, üzleti környezethez, az év közben és minden év végén rendre változó jogszabályokhoz.

Segítséget kínálunk azoknak, akik cégalapításon gondolkoznak. Részletesen bemutatjuk a különböző cégformákat, kitérünk a vállalkozás indításával kapcsolatos kérdésekre, illetve a gazdálkodási forma váltás lehetőségeire. Rendszerbe gyűjtjük a különböző cégformák jellemzőit és egy összehasonlító táblázatban összegezzük. Ezzel a módszerrel még egyszerűbben átláthatóvá válik a megelőző alfejezetekben elhangzott információ, könnyebb megérthetőséget biztosítva az olvasónak.

Segítségünkkel átláthatóbbá válnak a jogszabályok, akár van cégének könyvelője, akár egyedül intézi vállalkozása pénzügyeit. Egy könyvelő – pláne, ha több cég könyveléséért is felelős – a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldást keresi, nem mindig áll módjában az adott vállalkozás profiljának, stílusának leginkább megfelelő eljárással dolgozni. Kiadványunk részletesen kitér a különböző adózási formákra az egyéni vállalkozók lehetőségeitől az átalányadózáson át a kisvállalati adóig. Részletes leírást talál az adószám jelentőségéről, az egyes adózási módokról, mentességekről, lehetőségekről. Ezúttal is egy összefoglaló táblázattal zárjuk a lehetőségek összehasonlítását.

Szintén fontos kérdés, hogy a cégvezető, a tulajdonos, a tagok és az alkalmazottak milyen jogviszonyban állhatnak, és az adott jogviszony milyen közteherfizetést von maga után. Külön, részletesen elemezzük a munkaviszonyt és a benne rejlő lehetőségeket, hiszen az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) sokkal inkább diszpozitív (megengedő), mint elődje. Természetesen tartalmaz kógens szabályokat is (melyektől nem lehet eltérni), de több helyen egyoldalúan/relatív diszpozitív (csak a munkavállaló javára lehet eltérni), vagy kétoldalúan/abszolút diszpozitív (munkavállaló javára és hátrányára egyaránt el lehet térni). Legtöbb esetben csak a kötelező minimumokat határozza meg, így a munkáltatónak – a megadott kötelezettségek mellett – sokkal tágabb lehetőségei vannak az alkalmazás területén, pl.: kisgyermekes-, fiatalkorú-, nyugdíjas munkavállalók alkalmazása. Ezeket az eseteket a különböző jogszabályok a vállalkozásra vonatkozó kedvezményekkel is támogatják (korhoz kötött kedvezmény, családi járulékkedvezmény stb.), melyekre szintén részletesen kitérünk, akárcsak a fizetendő közterhekre.

Elemezzük a vállalkozás által igényelhető támogatásokat, legyen szó az Európai Uniós forrásokról, vagy az állam nyújtotta lehetőségekről. Szót ejtünk a támogatási kérelem benyújtásának, és elbírálásának módjáról, és a lehetséges kizáró okokról. Segítségünkkel részletes betekintést nyerhet a projekt megvalósításának folyamatába. Informálódhat az ún. mérföldkövek fontosságáról, de a kifizetés igénylésének folyamatáról, vagy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről is.

Kiadványunk segítségével széles körben tájékozódhat, legyen szó induló, vagy meglévő vállalkozásról. Frissítheti és bővítheti a jogszabályokkal és a velük járó kötelezettségekkel és lehetőségekkel kapcsolatos ismereteit. Tájékozódhat az aktualitásokról, változásokról, pályázatokról. Mi nyomon követjük Ön helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő változásokat és rendszerezett, érthető formában közöljük. Figyelemmel kísérjük az új lehetőségeket és mindezekkel az új és hasznos információkkal folyamatosan frissítjük, naprakészen tartjuk kiadványunkat. Segítségünkkel könnyedén el fog igazodni a bonyolult és folyamatosan változó jogi környezetben, az egymásnak ellentmondó információk között. Célunk az egyértelmű és érthető segítségnyújtás, bármely vállalkozás számára!

   

A sikeres vállalkozók útmutatója

Ellenőrzések, nyilvántartások, béren kívüli juttatások

 

Legújabb kiadványunk szerkesztése során végig szem előtt tartottuk ügyfeleink visszajelzéseit. Fontosnak tartottuk, hogy megválaszolatlanul maradt kérdéseikre kézzel fogható, konkrét megoldásokat, válaszokat kínáljunk, melyek segítik a kedves Olvasót a hétköznapi munkavégzés során, mind a jogi környezetben való eligazodásban, mind a folyamatos munkavégzés gördülékenyebbé tételében.

Olyan fontos témákkal foglalkozunk, mint a GDPR, mely fenekestől felforgatja a digitálisan kezelt adatokkal dolgozó cégek életét. Plusz munkát okoz minden cégnek, mely online területen, online marketinggel foglalkozik. A GDPR-t (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Unió vezeti be és szabályozza, a rendelet megszegését rekordméretű adatvédelmi bírsággal sújtja. Melyek a személyes adatok? Mi minősül személyes adatnak és adatkezelésnek? Kikre vonatkoznak az adatvédelmi előírások? Vonatkoznak-e minden gazdálkodó szervezetre? Mit tegyek, ha valaki kifogást emel a személyes adatainak kezelése ellen? Ki felel az okozott károkért? Ezekre és további fontos kérdésekre talál választ szakkönyvünkben.

Fontos változásokkal kiegészítve lépett hatályba 2018. január 1-én az új Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény. az adózás rendjéről - röviden Art.) Kiadványunkban részletesen és érthetően körüljárjuk a törvény kérdéses részeit. Kitérünk az EKAER rendszerre, az adóhatóság által használható szankciókra, mulasztási bírságra, jogkövetkezményekre.

Érintjük a tárgyi eszközökkel kapcsolatos különböző kérdéseket is, többek között a beruházásokkal, lízinggel, vagy pályázatok által szerzett eszközök témakörét.

Kiadványunk cafeteriával foglalkozó fejezetében olyan kérdésekre talál választ, mint a cafeteriával elérhető költségmegtakarításokban rejlő lehetőségek, vagy a béren kívüli juttatások, ill. adómentes juttatások részletes leírása. A fejezetben található továbbá egy cafeteria mintaszabályzat, mely nagy segítséget jelenthet mindenki számára.

Kiadványunk készítése során ezúttal is a szolgáltatás igénybe vevőjét – Önt – tartottuk szem előtt. Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a jogi traktusok elkerülésére, az érthető és olvasmányos nyelvezetre. Segítségünkkel széles körben tájékozódhat a vállalkozása szempontjából releváns kérdésekben!

 

A nagy ellenőrzési összefoglaló

Minden, amit az ellenőrzésről tudni kell

 

A vállalkozások tulajdonosainak, ügyvezetőinek tudása nagymértékben befolyásolja a vállalkozások működését. Széleskörű, naprakész ismereteik megóvnak az esetleges hibák elkövetéséből fakadó büntetésektől.

A visszajelzések alapján fontosnak tartottuk egy részletes összefoglaló készítését az adóellenőrzésről, annak típusairól és céljáról, folyamatáról, lehetőségeiről és lehetséges kimeneteleiről, a jogkövetkezmények alóli mentesülésről.

Ezúttal is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy összeállításunk mindenki számára érthető és hasznos legyen: azok számára, akik még csak tervezgetik saját vállalkozásukat, és azok számára is, akik már a megvalósítás útjára léptek.

Kiadványunkban elsősorban az ellenőrzéssel foglalkozunk, kezdve az új szabályozásoktól, a nemzetközi kitekintésen át, egészen a különféle intézkedésekig. Milyen szolgáltatásokat nyújt az adó- és vámhatóság? Milyen támogatások igényelhetők, ha kezdő vállalkozása van?

Milyen esetben lehet megbízható adózó? Hogyan zajlik az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása? Mit tegyen, ha jön az adóellenőr?

A nagy ellenőrzési összefoglaló szerkesztése során az imént feltett kérdéseket egytől egyig részletekbe menően és körültekintően megválaszoljuk, olyan fontos információkkal kiegészítve, melyek gyakorlati útmutatást nyújtanak Önnek. Segítünk felkészülni az ellenőrzés folyamatára, áttekintjük az ellenőrzés időtartamát, típusait. Válaszolunk továbbá olyan égető kérdésekre, melyek minden vállalkozót foglalkoztatnak: Mikor számíthatunk ismételt ellenőrzésre? Mik az adóhatóság jogai? Milyen bírságok fordulhatnak elő? Mi a következménye a készpénzfizetési szabály és a pénztárgéppel összefüggő szabályok megsértésének, vagy az adókedvezmény jogosulatlan igénybevételének? Milyen intézkedésre számíthat adószám hiánya esetén?

Fontosnak tartottuk, hogy írjunk az adóellenőrzés különös szabályairól is, mint például a hatósági zár elrendelése, vagy a helyszín, helyiség, jármű átvizsgálása, rakomány ellenőrzése, illetve a jogorvoslat, jogorvoslati eljárások, lehetőségek.Részletesen leírjuk az ellenőrzés során előforduló bizonyítékokat, úgy, mint a tanúvallomást, a szemlét és tárgyi bizonyítékokat, a hatósági bizonyítást.

Foglalkozunk továbbá a GDPR lényeges szabályaival, elsősorban a KKV szektor szemszögéből. Fontosnak tartottuk e téma ismételt körüljárását, hiszen hazánk legtöbb vállalkozása kis- vagy középvállalkozás. Célunk ezúttal is egy átfogó és részletes kiadvány létrehozása volt, melyben minden kérdéses témával foglalkozunk.

Magyarországi adók gyűjteménye

Adók és közterhek

 

Most, hogy a parlament elfogadta a friss jogszabálymódosításokat és új adókat, mindenkinek tájékozódnia kell a fontos kérdésekről, változásokról. Legújabb kiadványunk szerkesztése során elsődleges célunk volt, hogy átfogó képet adjunk a hatályos illetékekről, járulékokról és adókról. Vállalkozási formától függetlenül mindenkinek vannak különböző fizetési kötelezettségei. Hogyan keletkezik az adófizetési kötelezettség? Mi alapján kerül megállapításra a fizetendő adó? Melyek az adómentes jövedelmek? Miket nevezünk hozzájárulásoknak? Mik a társadalombiztosítás keretében fizetendő járulékok?

Csupa olyan kérdés, amire nagyvonalakban mindenki tudja a választ, de cégvezetőként fontos, hogy a részletekkel és kivételekkel is tisztában legyen! Hiszen – ahogy a mondás is tartja – az ördög a részletekben rejlik! Mint minden kiadványunk esetében, ezúttal is hétköznapi nyelvezettel, érthetően, pontokba rendezve vezetjük végig az olvasót a fejezeteken.

A Közterhek 2019. pontról pontra végig vezeti az olvasót minden lehetséges fizetési kötelezettségen. Külön-külön csoportosítva az illeték-, közteher-, és adónemeket, részletesen tárgyaljuk az általános kérdéseket és a specifikus szabályokat egyaránt. Tapasztalattól függetlenül mindenkinek hasznos és új információkkal szolgálunk.

Kitérünk a kisadózó vállalkozások és kisadózó magánszemélyek kötelezettségeire egyaránt. Megtudhatja a különböző adónemek számítási módját és fizetési határidejét. Tisztázzuk, hogy mikor ki az adó alanya és fizetője.

Részletesen tárgyaljuk továbbá a különböző járulékokat és illetékeket. Pontosan mi az alapjukat képező jövedelem és hogy számítjuk őket? Van-e mentesség a megfizetésük alól? Az illetékek esetében fontos tisztában lenni vele, hogy ezek nem rendszeres fizetési kötelezettségek, ennek ellenére időről időre terheli a cégeket és vállalkozókat. Illeték megfizetéséhez kapcsolódik az ingatlan, a termőföld, az építési telek, sőt a kapcsolt vállalkozások esetében is keletkezhet illetékfizetési kötelezettség, akárcsak ingóságok – pl.: gépjármű – szerzése esetén.

A fent említettek alapján is jól látszik milyen sokrétű fizetési kötelezettsége van minden vállalkozásnak, vállalkozónak. Segítünk eligazodni e terhek útvesztőjében, így Ön tisztább képet fog kapni a mindennapi munkáját kísérő jogszabályokról!

A megszokott módon mindenhol példákkal, illetve a fejezetek végén egy összegzéssel tesszük még könnyebbé a megértést.
 

Egyéni vállalkozók kézikönyve

Hogyan optimalizáld vállalkozásod

 

A kézikönyv szerkesztése során elsődleges célunk volt, hogy átfogó képet adjunk az egyéni vállalkozókat érintő jogszabályokról, adónemekről és kötelezettségekről.

Az Egyéni Vállalkozók Kézikönyve pontról pontra végig vezeti az olvasót a tevékenységet érintő különféle témákon. Megtudhatják pontosan mit takarnak az olyan kifejezések, mint a KATA, az EKHO, SZJA vagy a NÉTAK. Kitérünk a különböző adónemek számítási módjára és fizetési határidejére. Tisztázzuk az egyéni vállalkozók által igénybe vehető adóalap opciókat és beszélünk az átalányadózásról.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy összeállításunk mindenki számára érthető és hasznos legyen: azok számára, akik még csak tervezgetik saját vállalkozásukat, és azok számára is, akik már a megvalósítás útjára léptek.
Az üzleti világban egy vállalkozás sikere és fenntarthatósága szorosan összefügg a jó pénzügyi tervezéssel és előre kalkulációval. Az üzleti tudatosságot nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel a vállalkozások életében mindig lehetnek váratlan költségek, amelyeket kezelni kell. Kiadványunk segítségével pontos pénzügyi tervet készíthet, mely segít abban, hogy időben felismerje és megfelelően reagáljon a váratlan kiadásokra, hogy azok ne
zavarják vagy veszélyeztessék a vállalkozás működését.