Cégvezetők kézikönyve

Adózási és munkaügyi segédlet

 

Kiadványunk segítségével könnyedén informálódhat az új szocho. mértékéről, mely 2018. január 1-től hatályos, vagy a szintén január 1-jén életbe lépő új Art. (2017.CL.tv. az adózás rendjéről) rendelkezéseit is nyomon követheti. A Cégvezetők Kézikönyvének összeállításakor különös figyelmet fordítottunk az érthető nyelvezetre, hiszen célunk, hogy mindenki számára könnyen olvasható, értelmezhető, értékes segítséget nyújtsunk! A mindennapokban is használható gyakorlati praktikákkal kiegészített átfogó képet kívánunk nyújtani vállalkozása számára, hogy folyamatosan alkalmazkodni tudjon a napjainkban oly gyorsan változó gazdasági, üzleti környezethez, az év közben és minden év végén rendre változó jogszabályokhoz.

Segítséget kínálunk azoknak, akik cégalapításon gondolkoznak. Részletesen bemutatjuk a különböző cégformákat, kitérünk a vállalkozás indításával kapcsolatos kérdésekre, illetve a gazdálkodási forma váltás lehetőségeire. Rendszerbe gyűjtjük a különböző cégformák jellemzőit és egy összehasonlító táblázatban összegezzük. Ezzel a módszerrel még egyszerűbben átláthatóvá válik a megelőző alfejezetekben elhangzott információ, könnyebb megérthetőséget biztosítva az olvasónak.

Segítségünkkel átláthatóbbá válnak a jogszabályok, akár van cégének könyvelője, akár egyedül intézi vállalkozása pénzügyeit. Egy könyvelő – pláne, ha több cég könyveléséért is felelős – a legkézenfekvőbb, legegyszerűbb megoldást keresi, nem mindig áll módjában az adott vállalkozás profiljának, stílusának leginkább megfelelő eljárással dolgozni. Kiadványunk részletesen kitér a különböző adózási formákra az egyéni vállalkozók lehetőségeitől az átalányadózáson át a kisvállalati adóig. Részletes leírást talál az adószám jelentőségéről, az egyes adózási módokról, mentességekről, lehetőségekről. Ezúttal is egy összefoglaló táblázattal zárjuk a lehetőségek összehasonlítását.

Szintén fontos kérdés, hogy a cégvezető, a tulajdonos, a tagok és az alkalmazottak milyen jogviszonyban állhatnak, és az adott jogviszony milyen közteherfizetést von maga után. Külön, részletesen elemezzük a munkaviszonyt és a benne rejlő lehetőségeket, hiszen az új Munka Törvénykönyve (2012. évi I. tv.) sokkal inkább diszpozitív (megengedő), mint elődje. Természetesen tartalmaz kógens szabályokat is (melyektől nem lehet eltérni), de több helyen egyoldalúan/relatív diszpozitív (csak a munkavállaló javára lehet eltérni), vagy kétoldalúan/abszolút diszpozitív (munkavállaló javára és hátrányára egyaránt el lehet térni). Legtöbb esetben csak a kötelező minimumokat határozza meg, így a munkáltatónak – a megadott kötelezettségek mellett – sokkal tágabb lehetőségei vannak az alkalmazás területén, pl.: kisgyermekes-, fiatalkorú-, nyugdíjas munkavállalók alkalmazása. Ezeket az eseteket a különböző jogszabályok a vállalkozásra vonatkozó kedvezményekkel is támogatják (korhoz kötött kedvezmény, családi járulékkedvezmény stb.), melyekre szintén részletesen kitérünk, akárcsak a fizetendő közterhekre.

Elemezzük a vállalkozás által igényelhető támogatásokat, legyen szó az Európai Uniós forrásokról, vagy az állam nyújtotta lehetőségekről. Szót ejtünk a támogatási kérelem benyújtásának, és elbírálásának módjáról, és a lehetséges kizáró okokról. Segítségünkkel részletes betekintést nyerhet a projekt megvalósításának folyamatába. Informálódhat az ún. mérföldkövek fontosságáról, de a kifizetés igénylésének folyamatáról, vagy a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségekről is.

Kiadványunk segítségével széles körben tájékozódhat, legyen szó induló, vagy meglévő vállalkozásról. Frissítheti és bővítheti a jogszabályokkal és a velük járó kötelezettségekkel és lehetőségekkel kapcsolatos ismereteit. Tájékozódhat az aktualitásokról, változásokról, pályázatokról. Mi nyomon követjük Ön helyett a hazai kis- és középvállalkozásokat érintő változásokat és rendszerezett, érthető formában közöljük. Figyelemmel kísérjük az új lehetőségeket és mindezekkel az új és hasznos információkkal folyamatosan frissítjük, naprakészen tartjuk kiadványunkat. Segítségünkkel könnyedén el fog igazodni a bonyolult és folyamatosan változó jogi környezetben, az egymásnak ellentmondó információk között. Célunk az egyértelmű és érthető segítségnyújtás, bármely vállalkozás számára!

   

A sikeres vállalkozók útmutatója

Ellenőrzések, nyilvántartások, béren kívüli juttatások

 

Legújabb kiadványunk szerkesztése során végig szem előtt tartottuk ügyfeleink visszajelzéseit. Fontosnak tartottuk, hogy megválaszolatlanul maradt kérdéseikre kézzel fogható, konkrét megoldásokat, válaszokat kínáljunk, melyek segítik a kedves Olvasót a hétköznapi munkavégzés során, mind a jogi környezetben való eligazodásban, mind a folyamatos munkavégzés gördülékenyebbé tételében.

Olyan fontos témákkal foglalkozunk, mint a GDPR, mely május 25-én lép életbe és ezzel fenekestől felforgatja a digitálisan kezelt adatokkal dolgozó cégek életét. Plusz munkát okoz minden cégnek, mely online területen, online marketinggel foglalkozik. A GDPR-t (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Unió vezeti be és szabályozza, a rendelet megszegését rekordméretű adatvédelmi bírsággal sújtja. Melyek a személyes adatok? Mi minősül személyes adatnak és adatkezelésnek? Kikre vonatkoznak az adatvédelmi előírások? Vonatkoznak-e minden gazdálkodó szervezetre? Mit tegyek, ha valaki kifogást emel a személyes adatainak kezelése ellen? Ki felel az okozott károkért? Ezekre és további fontos kérdésekre talál választ szakkönyvünkben.

Fontos változásokkal kiegészítve lépett hatályba 2018. január 1-én az új Adózás rendjéről szóló törvény (2017. évi CL. törvény. az adózás rendjéről - röviden Art.) Kiadványunkban részletesen és érthetően körüljárjuk a törvény kérdéses részeit. Kitérünk az EKAER rendszerre, az adóhatóság által használható szankciókra, mulasztási bírságra, jogkövetkezményekre.

Érintjük a tárgyi eszközökkel kapcsolatos különböző kérdéseket is, többek között a beruházásokkal, lízinggel, vagy pályázatok által szerzett eszközök témakörét.

Kiadványunk cafeteriával foglalkozó fejezetében olyan kérdésekre talál választ, mint a cafeteriával elérhető költségmegtakarításokban rejlő lehetőségek, vagy a béren kívüli juttatások, ill. adómentes juttatások részletes leírása. A fejezetben található továbbá egy cafeteria mintaszabályzat, mely nagy segítséget jelenthet mindenki számára.

Kiadványunk készítése során ezúttal is a szolgáltatás igénybe vevőjét – Önt – tartottuk szem előtt. Továbbra is nagy figyelmet fordítottunk a jogi traktusok elkerülésére, az érthető és olvasmányos nyelvezetre. Segítségünkkel széles körben tájékozódhat a vállalkozása szempontjából releváns kérdésekben!

 

A nagy ellenőrzési összefoglaló

Minden, amit az ellenőrzésről tudni kell

 

A vállalkozások tulajdonosainak, ügyvezetőinek tudása nagymértékben befolyásolja a vállalkozások működését. Széleskörű, naprakész ismereteik megóvnak az esetleges hibák elkövetéséből fakadó büntetésektől.

A visszajelzések alapján fontosnak tartottuk egy részletes összefoglaló készítését az adóellenőrzésről, annak típusairól és céljáról, folyamatáról, lehetőségeiről és lehetséges kimeneteleiről, a jogkövetkezmények alóli mentesülésről.

Ezúttal is nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy összeállításunk mindenki számára érthető és hasznos legyen: azok számára, akik még csak tervezgetik saját vállalkozásukat, és azok számára is, akik már a megvalósítás útjára léptek.

Kiadványunkban elsősorban az ellenőrzéssel foglalkozunk, kezdve az új szabályozásoktól, a nemzetközi kitekintésen át, egészen a különféle intézkedésekig. Milyen szolgáltatásokat nyújt az adó- és vámhatóság? Milyen támogatások igényelhetők, ha kezdő vállalkozása van?

Milyen esetben lehet megbízható adózó? Hogyan zajlik az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása? Mit tegyen, ha jön az adóellenőr?

A nagy ellenőrzési összefoglaló szerkesztése során az imént feltett kérdéseket egytől egyig részletekbe menően és körültekintően megválaszoljuk, olyan fontos információkkal kiegészítve, melyek gyakorlati útmutatást nyújtanak Önnek. Segítünk felkészülni az ellenőrzés folyamatára, áttekintjük az ellenőrzés időtartamát, típusait. Válaszolunk továbbá olyan égető kérdésekre, melyek minden vállalkozót foglalkoztatnak: Mikor számíthatunk ismételt ellenőrzésre? Mik az adóhatóság jogai? Milyen bírságok fordulhatnak elő? Mi a következménye a készpénzfizetési szabály és a pénztárgéppel összefüggő szabályok megsértésének, vagy az adókedvezmény jogosulatlan igénybevételének? Milyen intézkedésre számíthat adószám hiánya esetén?

Fontosnak tartottuk, hogy írjunk az adóellenőrzés különös szabályairól is, mint például a hatósági zár elrendelése, vagy a helyszín, helyiség, jármű átvizsgálása, rakomány ellenőrzése, illetve a jogorvoslat, jogorvoslati eljárások, lehetőségek.Részletesen leírjuk az ellenőrzés során előforduló bizonyítékokat, úgy, mint a tanúvallomást, a szemlét és tárgyi bizonyítékokat, a hatósági bizonyítást.

Foglalkozunk továbbá a GDPR lényeges szabályaival, elsősorban a KKV szektor szemszögéből. Fontosnak tartottuk e téma ismételt körüljárását, hiszen hazánk legtöbb vállalkozása kis- vagy középvállalkozás. Célunk ezúttal is egy átfogó és részletes kiadvány létrehozása volt, melyben minden kérdéses témával foglalkozunk.