Szakértői kérdések


Ingatlan értékesítés esetén az eladó fordított adózással állítja ki a számlát. Én, mint vevő már régen bejelentettem az adóhatósághoz lakóingatlannak nem minősülő bérbeadási tevékenységemet. Az általános szabályok szerint bejelentkező áfás cég vagyunk. Bérbeadási tevékenységet nem végeztünk. Adókötelessé szeretnénk tenni az ingatlan megvásárlással együtt ezen tevékenységünket. Ebben az évben vásárolnánk meg az ingatlant. A fordított adózással kiállított, kapott, kifizetett számla esetén áfa fizetési kötelezettségünk van, de levonásba is helyezhetem? Bejelenthetem év közben az ingatlan bérbeadást adókötelessé? Vagy csak év végéig mentesen végezhetem és nincs ingatlan vásárlásnál levonási jogosultságom?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Hirdetésünkre jelentkezett egy édesapa, aki gyeden van. 8 órás munkaviszonyban alkalmaznánk tehergépjármű vezetőnek. Jelenleg más munkáltatónál dolgozik. Kérdésem az lenne, hogy milyen igazolás alapján tudom igénybe venni a kedvezményeket (szociális hozzájárulás és a szakképzési hozzájárulás). és mikortól, mennyi ideig. Nem vagyunk kifizetőhely.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Fiam egy Kft-vel kötött vállalkozási szerződést, aki építési szerelési munkákra /gázszerelés/ adott megbízást egyszerű bejelentésköteles új épületnél. A szerződés szerint a megjelölt munka fordított adózás alá tartozik. Mivel a munkát egyedül nem tudta elvégezni a gázszerelésben édesapja, aki szintén áfa köteles ev. gázvezeték és készülékszerelő mester, a kéményszerelésben pedig egy kéményes ev. szakember volt megkérve. Kérdésem: ki hogyan számláz a fiamnak, apa is fordított áfával és a kéményes is fordított áfával? Az áfát végül is ki fizeti meg? Hisz a fiam számlája alapján a Kft fizeti az áfát. Ki jár rosszul?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Szállásadó partnerünkben merült fel a kérdés és szeretnénk részére választ kérni: Az alábbi kérdésben szeretném tanácsukat kikérni: Tételes átalányadózással adjuk ki apartmanjainkat. /38.400 Ft/év/szoba/ Az apartmanok a családi házunkban vannak. Tulajdonosok: 3 fő +1 fő haszonélvező. Most a kiadás a haszonélvező nevén megy. Kérdésem: lehet–e, hogy ketten is, vagy többen kiváltjuk tételes átalányadózásra az engedélyt?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Kérdésem az 5%-os lakásépítési áfával kapcsolatos: 2018. november 1. előtt kapott építési engedélyt egy kivitelezés. Azonban az építés nem kezdődött el: tervmódosítás miatt újra kellett engedélyeztetni, ami 2018. november 1. után történt meg. Az építtető nem magánszemély, hanem beruházó. Az ismert, hogy 2023. december 31-ig akkor alkalmazható az 5%-os áfa, ha 2018. november 1-ig megtörtént a jogerős engedélyeztetés. Ez esetben az első engedélyeztetés alapján lehet 5%-os áfával szerződést kötni, vagy a tervmódosítás miatt történt második engedélyeztetés lesz mérvadó és ez esetben már csak 2019. december 31.-ig történő értékesítésre lehet az 5%-os áfát alkalmazni?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném segítségét kérni: Falusi turizmussal foglalkozom, vendégházamat ennek megfelelően évek óta üzemeltetem mint magánszemély. Átalányadót fizetek. Számlát cég részére és magánszemély részére egyaránt állítok ki. 2019 augusztusban cég nevére állítottam ki számlát (áfa kulcs nulla). A következő nyilatkozatot kérik tőlem: „Adóelőleg-nyilatkozat a 2019. évi adóelőleg meghatározása során figyelembe vehető költségekről” (mellékletben küldöm a nyomtatványt és a levelet, amire hivatkoznak). Azt szeretném kérdezni hogy ezt valóban ki kell töltenem, ha igen milyen formában és mi okból? LEVÉL MELLÉKLET: Kedves .....! Munkatársaink augusztus 15, 21-22-én igénybe vették falusi szálláshely szolgáltatását. Cégként kötelességünk a számla ellenértékéből adóelőleget levonni, bevallani és befizetni, majd az Ön részére a jövő év elején az igazolást megküldeni. Ehhez kérjük szíves segítségét, mivel szükségünk lenne személyes adataira: Név, lánykori név, születési hely, idő, édesanyja neve, lakcíme, adóazonosító jele. Egyúttal küldöm a kitöltendő adóelőleg nyilatkozatot azzal, hogy amennyiben nem küldi vissza, úgy 10%-os költséghányad alkalmazásával történik a bevallás. Szíves segítségét előre is megköszönjük.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Vállalkozásunkat végelszámolással szeretnénk megszüntetni. Jelenleg a vállalkozás ügyvezetője vagyok és a végelszámoló is én lennék. A kérdésem az, hogy mint végelszámoló részt vehetek-e a még befejezetlen kivitelezési munkákban, illetve a munkába járás költségének térítését továbbra is igénybe vehetem-e? A végelszámolás idején a szabadság jár-e?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Szeretnék tájékoztatást, leírást kérni a Fogyasztóvédelmi hatósági eljárásokról illetve a törvényi megfelelés részleteiről. A járási hivatal mint fogyasztóvédelmi hivatal hatósági eljárás alá vont, adatszolgáltatásra köteleztek. Kérem tájékoztassanak, hogy milyen kötelező elemei vannak a megfelelésnek, milyen kötelező vevő tájékoztatókat kell kirakni, stb.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Cégvezető vagyok, saját gépkocsival közlekedem a szegedi lakhelyemtől a sümegi cégig. Ez hetente hétfőn jövök és csütörtökön, vagy pénteken megyek haza. Erre a km-re kb. havonta 1.800-2.200 km között a törvény szerint csak a 15 Ft/km számolható el. Erre szeretnék választ kapni, hogy ez valóban így van-e, mivel ezt nem tudom elképzelni, hogy ilyen üzemanyagárak mellett más mód nincs erre? A kiküldetési rendelvény szerinti elszámolást nem alkalmazhatom? Hallottam már átalány díjról, de hogy konkrétan erre milyen más lehetőség van, arról sem én sem a könyvelőnk nem tud. Szeretnék Önöktől erre vonatkozóan elszámolható javaslatot kapni.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Egy kft–nek 50%-ban tulajdonosa, és ügyvezetője vagyok. A kft-nek semmiféle tartozása nincs, 6 éve alapítottuk. A kft-t meg akarjuk szüntetni, de a módjáról nincs információnk. Tisztelettel kérjük, hogy szíveskedjenek a lehetőségeinkről, és annak jogi útjairól felvilágosítást nyújtani részünkre.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Pécsi székhelyű Bt-vagyunk, és lehetőségünk nyílik egy EU-n kívüli országból egy terméket importálni. A tevékenységi körünkben nagyker. tevékenység megvan. Tisztelettel kérjük, hogy véleményük szerint a tevékenységi körünket ki kell-e egészítenünk az import tevékenységgel?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Cégünknek van egy alkalmazottja, akinek a fia leérettségizett, továbbtanul OKJ képzésre. A kérdésem, hogy a továbbiakban jár-e neki a családi adókedvezmény, vagy módosító nyilatkozatot kell kitöltenie, ami alapján az adókedvezmény megszűnik?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

24 éve egyéni vállalkozó vagyok. Informatikai fejlesztést, fűtés korszerűsítést és a telephely épületének állagmegóvása érdekében teljes felújítást tervezek. Kérem tájékoztasson a lehetséges pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatban.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Villanyszerelő és felülvizsgáló egyéni vállalkozóként tevékenykedem. Amennyiben lehetséges, állami támogatást szeretnék igénybe venni. Mire lennék jogosult, tudnak-e segíteni? Van egy 6 éves tgk-m, még 4 évig havi 70e a törlesztő (eléggé megterhelő), felülvizsgálói műszert szeretnék vállalkozás fejlesztésként kb. 800e ft, a székhelyemen tető felújítás lenne szükséges. A felsoroltakból valamelyik (vagy mind) megvalósulhat?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Közeli hozzátartozó (édesapa) halála esetén jár-e a dolgozónak pótszabadság?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Társasház bérbe adta egy tetőre felszerelhető antennának a tetőteret. A bérleti díj fejében a bérbevevő által kiállított igazoláson a teljes bérbeadási díj szerepel, amelyből levonták a 15%-os adót, amit ők meg is fizettek. Viszont nem a teljes összeget fizették ki, hanem csak a felét, a másik felével még mindig tartoznak. Azt szeretném tudni, hogy a Társasház bevallásában szerepeltessem-e az egész összeget, vagy csak a felét, amit kifizettek?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Jogosult vagyok-e ÁFA visszatérítésre? Ha igen, mikor? Szeretnék napelemet telepíteni telephelyemre, székhelyemre. Visszatéríthetem-e az ÁFÁt? Kaphatok-e valamilyen adókedvezményt?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Mikrobeszámolót készítő vállalkozás 2019. évben több olyan számlát is állít ki, aminek teljesítése számvitelileg és áfailag 2018. év. Ugyanígy költség számlákat is kap 2018. évi számviteli teljesítéssel, viszont itt már a számlán áfailag és kiállítási időpontilag 2019 szerepel. Melyik évben vegyem figyelembe, hiszen csak egy évet érint számvitelileg? A törvényben nincs erre külön kitétel gondolom, így a számviteli törvény szerint 2018. évre könyvelem. Valamint 2016. évről is érkezett költség számla, itt a teljesítési időpont és számla kiállítása 2019. év, viszont a számviteli időszak 2016. év. Mi ilyenkor a teendő?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Gyógyászati szobát szeretnénk létrehozni, ennek a kivitelezéséhez, sógenerátor vásárlásához tudunk-e valamilyen támogatást igénybe venni? Ezen felül még milyen jellegű támogatáshoz juthatunk hozzá?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Oktatás miatt 1,5 órával előbb kellett elindulni, mint ahogy a hivatalos munkaidő elkezdődött volna, az idő utazással telt, a kérdésem az, hogy a 1,5 óra túlóraként számolandó, vagy ezért nem jár juttatás?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Kinek és mennyi pótszabadság jár gyermekek után?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Alanyi mentes vállalkozó autó mentést és autószállítói szolgáltatást (gépjárműveket szállít) végez unión belül is. Én úgy gondolom mivel szolgáltatás be kell jelentkezni uniós adószámra, fordított áfásan kell a számlát kiállítani és bevallani. A könyvelő azt mondja a szállítás az fuvarozás, így jó az alanyi mentes számla. Hogyan járunk el helyesen? Külföldi magánszemély és vállalkozás esetében milyen számlát kell kiállítanunk?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Mikrobeszámolót készítő vállalkozás egy számlát kapott közvetítői jutalék címén. A számla dátuma, teljesítése 2019.01.24. a számla számviteli teljesítése 2017. és 2018. év. Ebben az esetben bekönyvelhetem a számlát 2018. évi költségbe, mert tulajdonképpen 2 évet érint, viszont a számlát csak januárban állították ki? Az áfát helyes ha januári áfába vallom be?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Egy kft egyik tulajdonosa és ügyvezetője vagyok. Komplex minősítésen 35%-os egészségi állapotot állapítottak meg nálam, C2-es csoportba soroltak. A rokkantsági ellátás megállapításához mit kell tennem nekem, illetve a cégnek?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Vállalkozásom papír alapon állít ki számlákat nagy mennyiségben. Előfordul, hogy tévedésből ugyan arról a szolgáltatásról duplán kerül számla kiállításra. A vevő vissza küldi a számlát. A bizonylat már bevallásra került az áfában. Kérdésem a következő: mivel nem történt teljesítés úgy gondolom önellenőrzést kell végezni a bevallott időszakra, helyesen gondolom? Elég, ha mínuszosan lekönyvelem a számlát és a 3 példányt áthúzással érvénytelenítem vagy muszáj kiállítanom mínuszosan új számlát is ebben az esetben?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Jelenleg egy kft. tulajdonosa vagyok 50%-ban, valamint egyik ügyvezetője is. Szeretnék kilépni a Kft-ből. Azt szeretném tudni, hogy milyen jogi, pénzügyi kötelezettségek terhelhetnek, milyen lehetőségeim vannak ez esetben.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Kft. bérel egy ingatlant kozmetikusi szolgáltatások folytatására, illetve értékesítést is végez. Az ügyvezető gyedre megy és szeretné az ingatlant továbbadni egy egyéni vállalkozónak ingyenesen, cserébe a vállalkozó a termékeit értékesítené ingyenesen, viszont két pénztár gép működne, a Kft.-be a termék értékesítés kerülne, az E.V.-ba a szolgáltatás összege. Kérdésem hogyan kivitelezhető ez? Én úgy gondolom az ingyenes bérbeadáshoz is be kell jelentkezni áfásan, mert a rezsi költséget csak így tudja a Kft. vissza igényelni valamint számlát is kell róla kiállítani mint ingyenes bérbeadás. Azt viszont nem igazán tudom, hogyan tudja az egyéni vállalkozó ezt ellenszámlázni, mint termékek értékesítése vagy egyéb jogcímen?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Mikrogazdálkodó vállalkozás euróban és zlotyiban is vásárolt árukészletet készpénzben. Mi a helyes eljárás, két valuta pénztárt hozzunk létre (egy EUR és egy PLN), vagy csak egy EUR pénztárat, és konvertáljuk a PLN-t? Az áfát az MNB árfolyam alapján állapítjuk meg (be vagyunk jelentkezve), a kifizetést pedig átlagáras (egyszerűbb eljárás) kivezetéssel vezetjük ki.

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Cégünk alkalmazottja elvégezte a doppingellenőri tanfolyamot. A tevékenység után végzett számla kiállításához a megrendelő által megadott TEÁOR 8690 szám megfelelő-e? A tanfolyam elvégzéséhez nem feltétel az egészségügyi végzettség. A számlázásunk során alkalmazhatjuk-e fenti számot, amennyiben igen, milyen feltételekkel?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Mi helyes könyvelése a külföldi autópálya bizonylatnak (amin semmi nem látható)? A 8. számla osztályba kell tenni, és utána adóalap növelő tételként kell vele bánni?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Az egyik alkalmazottam laktózérzékeny és nem vagyok biztos benne, hogy ez egészségcsökkenésnek minősül-e. Laktózérzékenység esetén (orvosilag igazolt, tartós) jár pótszabadság is az adókedvezmény mellé?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Jogszerű, ha a munkáltatóként a cafeteriát nem egyformán juttatom/osztom szét a munkavállalók között, hanem van, aki többet kap?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

A májusban életbe lépő GDPR témakörben keresnénk összefoglaló anyagot? Áll ilyen rendelkezésükre? (Elsősorban az informatikai szolgáltató szektorra vonatkozó szempontokban)

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

A közszférában és a versenyszférában töltött szolgálati idő összeadódik a nőknek szóló kedvezményes nyugdíjkorhatárhoz?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.

Mi a feltétele a garantált bérminimumnak?

Kérem lépjen be a válasz megtekintéséhez.